Goed voorbeeld doet…

Hosanna heeft geklonken
daar in Jeruzalem
nauwelijks bezonken
klonk er: weg met Hem!

’t Zwaard begon te zwaaien
’t horen werd verstoord
Liefde bleef Hij zaaien
al was men uit op moord.

Hij deed niet wat men dacht
al werd Hij zo geslagen
’t vroeg vergeving in die nacht
en heeft ’t kruis gedragen.

Hij vraagt ons Hem te volgen
en wil jou alle dagen
al ben je zo verbolgen
jouw kruis ook helpen dragen.

Robert Doek
30-03-2021

Verschenen

Verschenen is de Waarheid
niet als ‘n menselijk perspectief
bij hen zal Hij met naarheid
verschijnen als een dief

Verschenen is de Liefde
niet uit mensen stand
maar die ‘t gevoel doorkliefde
’t strijd met ons verstand

Verschenen is het Leven
in ’t vlees heel levensecht
’t zal de dood de dood echt geven
’t geeft ‘t onverdiende recht

Verschenen is het Woord
de norm van ons bestaan
’t werd door ons vermoord
maar is ook opgestaan

Verschenen om te boeten
voor een wereld in verval
‘k zal Hem ooit ontmoeten
als Hij weer verschijnen zal

Robert Doek
22-12-2019

Goede Vrijdag.

Het werd donker

wel drie uur lang

alleen en zonder

bedroefd en bang

 

Al moet ik delen

in Jezus lijden

’t zal mij helen

en mij bevrijden

 

‘k Mag elke morgen

om krachten vragen

Hij zal mijn zorgen

ook nu nog dragen

 

Robert Doek

29-03-2018

 

Getsemané (Matheus 26:36-46)

Hij vroeg mij om te waken

en in ’t gebed te gaan

om niet verleid te raken

maar voor de Heer te staan

 

Zijn hoofd heel diep gebogen

sprak daar Gods eigen Zoon

met angst in beide ogen

geknield voor Vaders troon

 

De slaap had mij bevangen

‘k hield alleen geen stand

de ergste van de slangen

gaf lauwheid in mijn hand

 

De Heer keek op mij neer

verdriet lag in Zijn stem

’t vroeg mij nog een keer

te waken dicht bij Hem

 

Drie keer niet de wacht

‘k verbleef in eigen dromen

en zag niet in die nacht

’t verraad bij Jezus komen

 

 

Robert Doek

11-03-2018

Goede Vrijdag

Met mijn schulden op Zijn rug

zwijgend door Jeruzalem

geeft Hij mij ’t Leven terug

door ’t kruis dat drukt op Hem

 

Gister nog Zijn zegen

met vrienden allemaal

heeft toen nog gelegen

aan ’t laatste Avondmaal

 

Vandaag is hij geslagen

op ’t hoofd een  doornenkroon

aan ’t kruishout zelf gedragen

hangt nu Gods eigen Zoon

 

God liet Hem toen alleen

in ’t donker drie uur lang

de hel die Hem verscheen

maakte Hem ten dode bang

 

Worstelend met verlatenheid

in diepste smart en rouw

voor mij een nieuwe weg bereid

dat God mij nooit verlaten zou.

 

Het donker werd verdrongen

met Licht door al zijn kracht

met lucht uit Jezus longen

riep Hij:  t’ is volbracht!

 

Denkend aan ’t kruisenhout

met Jezus eigen bloedstroom

bloeit er nu voor ons behoud

een nieuwe Levensboom.

 

In Vaders Hand gaf Hij de geest.

Zijn Liefde werd daar openbaar

voor jou en mij het allermeest

boog Hij het hoofd op Golgotha.

 

 

Robert Doek

25-03-2016 (Goede Vrijdag)

 

829782614

Witte donderdag (3) Matheus 26:36-75

Bloedend en zwetend

door mensen verlaten

Zijn handen geketend

door Roomse soldaten.

 

Ondanks Zijn macht

liet Hij zich leiden

naar ’t kruis dat wacht

’t zal mij bevrijden

 

Het ’t recht verbogen

door vals getuigen

Zijn mededogen

kon men niet buigen

 

De leugen waaide

hij kende Hem niet

de haan die kraaide

een klagers lied

 

Gespuwd, geslagen

in deze nacht

om mij te dragen

aan ’t kruis dat wacht.

 

 

Robert Doek

24-03-2016

petrus (101) LR verloochening

Waarlijk opgestaan!

De steen is weggerold

als ik sta bij ’t open graf

doeken netjes opgerold

daar waar Hij toen lag

 

De ruimte is verlaten

toen ik kwam aangehold

ik kreeg toen in de gaten

de dood is opgerold

 

Hemels licht komt binnen

in ’t graf dat Hem omsloot

verlicht gerolde linnen

’t is sterker dan de dood

 

Ik zie geen rovers sporen

of teken van geweld

maar hoor de engelen koren:

“de laatste vijand is geveld”

 

Wanneer het graf de mens begroet

geliefden moeten gaan

dat je iemand missen moet

en ’t donker grijpt je aan

 

Wanneer je denkt dat dit het einde is

vertrouw op Zijn herrijzenis

laat die steen voor ’t hart verdwijnen

zodat ’t Licht erop kan schijnen

 

Geketend aan het aardse leven

bouw je op dit aardse goed?

bid dan dat je de Heer ontmoet

Hij zal je echte Vrijheid geven

 

Als links en rechts bazuinen klinken

zal ik met Hem de wijn echt drinken

de grote Morgen vangt straks aan

De Heer is waarlijk opgestaan!

 

Robert Doek

05-05-2015

Jesus' Tomb empty2

 

 

Stille Zaterdag

Zittend naast ’t houten kruis

met gesloten handen

verwerk ik beelden met stil geruis

en voel mijn ogen branden.

 

Met mijn hoofd gebogen

sluit ik mijn betraande ogen

begin ik in mezelf te praten

waarom hebt U mij verlaten?

 

Toen werd het licht na drie uur nacht

U riep toen uit “Het is volbracht!”

nadien werd ik bevreesd

want U boog het hoofd en gaf de geest.

 

Ik open mijn ogen, kijk om me heen

’t is stil en verlaten ik ben alleen

ik hef mijn hoofd naar ’t kruis omhoog

en zie daarin Uw regenboog

 

Ik begraaf mijn zonden in Uw graf

Die op Golgotha Zijn leven gaf

ik mag opstaan als Uw kind

dat door U aan God verbind.

 

Robert Doek

04-04-2015

kruis1

Witte Donderdag (2)

Morgen zal Hij sterven
’t Koningschap beërven
eenzaam, bang in rouw
om wat komen zou

Hij deelde uit
gebroken brood
dat Hem duidt
met Zijn dood

Beker met wijn
ging ook rond
bloed dat rein
aan Hem verbond

Bezweet en bebloed
De Vader ontmoet
heeft Zich bewust
in Zijn lot berust.

Eenzaam en verlaten
namen ze Hem mee
Judas en soldaten
bij Getsemané

 

 

Robert Doek

02-04-2015

www.robertdoek.nl