Papa

*23-06-1937 – +17-06-2019

Geweven in het donker
als mensje zonder vrees
zo kunstig en bijzonder
met doornen in zijn vlees

’t Mocht van God getuigen
en dienen in Zijn kerk
onder Christus buigen
afhankelijk van Zijn werk.

Telkens weer geslagen
ook hij is niet gespaard
door Christus zelf gedragen
heeft hij Zijn Woord bewaard

In zwakheid mocht hij groeien
’t leerde God verstaan
genadebloed mocht vloeien
zo is hij heen gegaan.

Robert Doek
19-06-2019

Herfst (voltooid leven)

Wind bespeelt de kruinen

zon met gouden stralen

verlicht gekleurde tuinen

met duizenden verhalen

 

Unieke elementen

door storm en tijd geaaid

tot mooie ornamenten

’t is wonderlijk gezaaid

 

Groen en onbezonnen

in Zijn hof geplant

zo is het begonnen

door Zijn Scheppingshand

 

Getekend door verhalen

daalt ’t blad nu naar beneden

gekleurd door zonnestralen

laat aardse grond zich kleden

 

Voltooid is pas het leven

met een Goddelijk signatuur

door de Schilder zelf gegeven

bepaalt Hij ons laatste uur.

 

 

Robert Doek

29-10-2016

 

image16

Thuisgehaald.

Nu heeft de Heer je thuisgehaald

Zijn eigen kind…

waar ’t Licht zo helder straalt

en waar je vrede vindt

 

Jij die altijd voor ons stond

’t wezen met je eigen stem

zaaien we in aardse grond

je ziel mag rusten dicht bij Hem

 

De stilte schreeuwt me toe

met onbekende pijn

‘k wil graag naar je toe

nog even bij je zijn.

 

Bevatten wil nog niet

’t is nog veel te pril

‘k zit nog vol verdriet

alles staat hier stil

 

De wereld draait wel door

‘k zal je moeten missen

tranen die ik laat hiervoor

zal Hij van mijn ogen wissen

 

Geef mij kracht o Heer

ontferm U en geleid

en wil mij keer op keer

troosten in mijn eenzaamheid

 

Nu heeft de Heer je thuisgehaald

want alles heeft zijn tijd

God heeft nu voor jou bepaald

te Leven in zijn Heerlijkheid!

 

 

Robert Doek

13-02-2016

 

 

 

 

 

 

Begrafenis.

Orgel en piano klanken

en dierbaren bijeen

om God voor hem te danken

we staan hier niet alleen

 

Grindpad wordt betreden

’t fluistert zijn verhaal

van toen en van ’t heden

in een eigen mensentaal

 

Getuigen van leven

op stenen geschreven

begeleiden het pad

die de lange stoet betrad.

 

Door t’ nageslacht gebracht

naar het graf dat op hem wacht

zaaien hem in aardse grond

het lichaam dat eens voor ons stond

 

De Vader ziet dit alles aan

en is met ons begaan

de doden zijn bij Hem geborgen

voor t’ aardse leven blijft Hij zorgen.

 

 

Robert Doek

30-04-2015

Hoop en vrees

Leven onderbroken

even stil gezet

en de Heer gesproken

in een stil gebed

 

Bonzend hart doet trillen

ziel en ook ’t gemoed

‘k weet niet wat te willen

of hoe ik bidden moet

 

Plannen uitgewist

’t leven vol met vragen

De Heer die ’t al beslist

zal mij verder dragen

 

 

Robert Doek

07-02-2015