De schaduw van het kruis.

De schaduw van het kruis

heeft Zijn pad gesneden

’t voert Hem straks naar huis

nadat Hij heeft geleden

 

Hij zal mij eerst nog voeden

met brood dat Leven geeft

’t zal mij dragen en behoeden

voor ’t kwaad dat in mij leeft

 

Het zal nog even duren

’t kruis zal Hij beschijnen

en ’t Licht zal in die uren

de schaduw doen verdwijnen

 

Robert Doek

25-02-2018