Hoog bezoek. (Lucas 1:26-38)

hoog bezoek ontvangen
en met schrik bevangen
nichtje van Elisabet
uit het stadje Nazareth

woorden die klonken
dat genade geschonken
jong meisje de eer
met jou is de Heer

toen heeft de maagd
de boodschap bevraagd
bedaard berichtte Gabriël
de komende Immanuël

wees niet bevreesd
zwanger van de Geest
je baart Gods Zoon
en erft Davids troon

Jezus zal Hij heten
zo wij nu weten
dat Hij ons redt
verlost van smet

De weg die God zal gaan
nam ze dienend aan
het is stil als voorheen
toen de engel verdween

Mijn ziel die Gods eer verheft
De Geest die geloof beseft
met Kerstfeest eeuwig roemen
Hem mijn Zaligmaker noemen

Robert Doek
10-12-2014