Klokkenstem

Hij hoorde geluiden
van klokken die luiden
met roepende stem
naar Bethlehem

veel is verborgen
op deze morgen
ziet mensen staan
de kerk binnengaan

al jaren geleden
die kerk betreden
geloof in wat hij ziet
vond hen hypocriet

nu loopt hij stapvoets
schoenen gepoetst
met de mensen mede
naar het feest van vrede

sfeer wordt gevoed
door muziek die groet
een welkom onthaal
in het kerkportaal

nu zingt hij weer
van Kinderke teer,
verdwenen jammerklacht
maar vrede op aard en stille nacht

ontwaakt door klokgeluid
gelovig hart van binnenuit
kindje Jezus kwam voor hem
riep hem met een klokken stem

Robert Doek
1ste kerstdag 25-12-2014