David en Batseba

begerige ogen
kwaad bewogen
verbroken trouw
met Uria’s vrouw

man van eer
diende zijn heer
Davids nood
werd Uria’s dood

Nathan onthuld
Davids schuld
oprecht berouw
Goddelijke trouw

kind verloren
Salomo geboren
Davids zoon
erft de troon.

Jezus voorgeslacht
zondig voortgebracht
geslacht van Batseba
verlost op Golgotha!

 

Robert Doek

26-10-2014