Die dag in mei. (13 mei 2000)

Op de vlucht geslagen

snellen voeten voort

door puin belagen

dat naast mij boord

 

Ik zie ramen springen

deinend als de zee

en vuurwerk zingen

’t brengt angsten mee

 

Niet te verdragen

geluiden om me heen

‘k ben God gaan vragen;

laat me niet alleen

 

Een mens ligt daar

zijn eind nabij

ik keek ernaar

op straat in mei

 

Morgen komt niet meer

dood is te dichtbij

in dit mooie zomerweer

op die dag in mei

 

Een wonder is geschied

veel heeft Hij gespaard

ongeboren in ’t gebied

is toen ook bewaard.

 

 

Robert Doek

09-05-2015

 

www.robertdoek.nl