God enkel Licht.

Beschenen Woorden
door ’t Licht gebracht
doet ogen horen
‘t blijft van kracht

Verdraaide woorden
aan ’t licht gebracht
’t verblind het horen
op eigen kracht

Beperkte woorden
door tijd bewogen
doet ’t oor bekoren
maar sluit de ogen

Volmaakte woorden
’t zal mensen breken
hen uitverkoren
God zal niet wreken

Er staat geschreven
door Hem gezegd
voor ons het leven
aan ’t kruis beslecht

Robert Doek
28-04-2019