Hoop en vrees

Leven onderbroken

even stil gezet

en de Heer gesproken

in een stil gebed

 

Bonzend hart doet trillen

ziel en ook ’t gemoed

‘k weet niet wat te willen

of hoe ik bidden moet

 

Plannen uitgewist

’t leven vol met vragen

De Heer die ’t al beslist

zal mij verder dragen

 

 

Robert Doek

07-02-2015