Ik hoor… en zie

Ik hoor muziek

van kogels fluiten

de akoestiek

van harten sluiten

 

Ik zie een pad

gevormd door haat

aan ’t eind een stad

waar liefde gaat

 

Ik hoor de toon

van geld en macht

en een patroon

van ’t kwaad dat wacht

 

Ik zie een stad

ineengestort

het mensenhart

…’t zelfde lot

 

Er roept een mens

nog klein en teer

’t heeft een wens:

geen oorlog meer!

 

Robert Doek

23-10-2016

ik hoor en zie