Onder het stof…

’t Kwam heel langzaam binnen
’t vormde een tapijt
’t vernieuwde oude zinnen
al wevend met de tijd

’t Woord werd ook bedekt
’t ging steeds minder branden
De Liefde werd bevlekt
’t lag in mensenhanden

’t Verborg de sacramenten
‘t waken ging niet meer
met eigen ornamenten
verliet men ook De Heer

Een wolf gekleed in schapenstof
’t leek Christus te beminnen
’t maakte Christus Kerk het hof
trad zo de schaapskooi binnen

De Here is met ons geweest
die hemel aarde heeft gemaakt
uit de klauwen van het beest
heeft Hij ons vrijgemaakt.

Robert Doek
30-01-2019
www.robertdoek.nl