Psalm 5

Bij ‘t ontwaken van de morgen
kniel ik voor Uw zetel neer
‘k leg vragend al mijn zorgen
in ’t gebed bij onze Heer

U bent God die scheiding maakt
wie zich aan de wereld hecht
het onrecht en de leugen wraakt
door Waarheid en door Recht

Wilt u mij genadig horen?
in ‘t ontzag van Uwen Naam
’t kaf zich scheiden van het koren
maak mij heilig en bekwaam.

Wilt U mij zo verder dragen
als Uw blijmoedig kind
dat met al zijn vragen
bij U bescherming vindt

Robert Doek
05-10-2021