Stille Zaterdag

Zittend naast ’t houten kruis

met gesloten handen

verwerk ik beelden met stil geruis

en voel mijn ogen branden.

 

Met mijn hoofd gebogen

sluit ik mijn betraande ogen

begin ik in mezelf te praten

waarom hebt U mij verlaten?

 

Toen werd het licht na drie uur nacht

U riep toen uit “Het is volbracht!”

nadien werd ik bevreesd

want U boog het hoofd en gaf de geest.

 

Ik open mijn ogen, kijk om me heen

’t is stil en verlaten ik ben alleen

ik hef mijn hoofd naar ’t kruis omhoog

en zie daarin Uw regenboog

 

Ik begraaf mijn zonden in Uw graf

Die op Golgotha Zijn leven gaf

ik mag opstaan als Uw kind

dat door U aan God verbind.

 

Robert Doek

04-04-2015

kruis1