Twaalf stenen. Jozua 4 en Openbaring 21:12-14

Stenen geraapt

getal die volmaakt

midden in de Jordaan

waar de priesters staan

 

stapel een steen

voor elke stam één

teken van Gods kracht

Zijn bestuur en macht.

 

vertel met ontzag

over het wonder die dag

aan een kind die vraagt

hoe God ons draagt.

 

naar het nieuw Jeruzalem

op de adem van Zijn Stem

met Vaderlijke Hand

naar het onbekende Land.

 

Robert Doek

02-11-2014