Verzoening (leviticus 7)

het offer bericht;
een vergezicht
God die nadert
waar zijn volk vergaderd

schuldig bevonden
door verborgen zonden
daarvan bevrijd
worden offers bereid

daar op Golgotha
stond het altaar
vervloekt en geslacht
verlaten als de nacht

offerbloed in Zijn Huis
stroomde langs het kruis
vet en bloed ontleent zijn Kracht
aan Christus die het offer bracht

borst en bout voor priester zonen
die Jezus kracht en liefde tonen
achterbout getuigt van kracht
borst predikt Liefde in al zijn pracht

als opstijgende rook van vlees
was het Christus die herrees
door het Kind van Bethlehem
zijn wij verzoent met Hem.
Robert Doek
30-11-2014