Witte Donderdag (2)

Morgen zal Hij sterven
’t Koningschap beërven
eenzaam, bang in rouw
om wat komen zou

Hij deelde uit
gebroken brood
dat Hem duidt
met Zijn dood

Beker met wijn
ging ook rond
bloed dat rein
aan Hem verbond

Bezweet en bebloed
De Vader ontmoet
heeft Zich bewust
in Zijn lot berust.

Eenzaam en verlaten
namen ze Hem mee
Judas en soldaten
bij Getsemané

 

 

Robert Doek

02-04-2015

www.robertdoek.nl