Genade

Geneigd tot alle kwaad
dat mochten wij be-erven
en door dit Godsverraad
werd het leven sterven

Hijzelf blies ons de adem in
naar Goddelijk beeld geweven
in liefde ook de vrouw mannin
‘t verbind hen voor het leven

De aarde mocht getuigen
van grote Scheppingskracht
de engelen moesten juichen
God gaf ons al die pracht

Hij gaf ons ook twee bomen
als je het maar laat!
’t verraad is toch gekomen
geboren was het kwaad.

Betwijfeld is Gods Woord
mijn wil leek goed en echt
‘t Hart van God doorboord
vervloeking was terecht

Hij deed Zijn Toorn niet landen
nam ook niet ons leven
‘t liet Zijn Liefde branden
en heeft Zijn Zoon gegeven

Hij blies ons weer de adem in
verzoenend aan het kruis
de bruid is nu ook Zijn mannin
Hij leid ons terug naar Huis

Als je op Heer vertrouwt
en Hem ook laat spreken
nederig je handen vouwt
zal Hij je genade geven.

Robert Doek
05-11-2018

De Heer is mijn Herder

‘k Liep door lege weiden
en ’t grazen ging niet meer
een kudde die zichzelf gaat leiden
verliest de Herder en zijn Heer

’t Rechte spoor werd toen verlaten
men zocht naar nieuwe vruchten
maar zij die daar van vraten
moesten telkens vluchten

‘t Roept ons bij de naam
trekt ons met Zijn staf
’t wil hen niet zien gaan
voor wie Hij ’t leven gaf

Als je op de Heer vertrouwt
en Hem ook laat spreken
nederig je handen vouwt
zal je ’t aan niets ontbreken.

Robert Doek

07-10-2018

De Heilige Geest (pinksteren)

Hij zweefde over ‘t water

nog voor de dag begon

’t kwam toen eeuwen later

als troostend Pinksterbron

 

’t Mocht mensen inspireren

in Woorden opgeschreven

opdat wij mogen leren

hoe wij toch moeten leven

 

Als harten open gaan

zal Hij Zijn werk beginnen

’t doet ons dan verstaan

hoe Jezus te beminnen

 

’t Zal een dreiging vormen

voor wie de Zoon ontkent

‘t bouwt op eigen normen

de Troost is onbekend

 

Geketend aan dit leven

verslaafd aan deze tijd

steeds verder afgedreven

van Jezus die bevrijd

 

‘k Vouw mijn beide handen

En bid zo om Uw Geest

dat Hij bij hen mag branden

op ’t grote Pinksterfeest!

 

Robert Doek

20-05-2018 (1ste Pinksterdag)

 

Aanvechting.

Ik hoor geen Stem
bij het verdwalen
gebed tot Hem
geeft geen signalen

Ik ben Uw kind
en niet te scheiden
maar Satans wind
zal dat bestrijden

Wil mijn gedachten
toch tot U richten
wil ‘t leed verzachten
En pijn verlichten

Geef rust o Heer
die mij nu ziet
geloof te meer
Verlaat mij niet!

Robert Doek
29-04-2018

Goede Vrijdag.

Het werd donker

wel drie uur lang

alleen en zonder

bedroefd en bang

 

Al moet ik delen

in Jezus lijden

’t zal mij helen

en mij bevrijden

 

‘k Mag elke morgen

om krachten vragen

Hij zal mijn zorgen

ook nu nog dragen

 

Robert Doek

29-03-2018

 

Bewaar ons.

Wil Heer ons sparen
geef vaste grond
uw bruid bewaren
in Uw verbond

’t Is onze Heer
voor ons geslacht
’t kijkt op ons neer
Hij houd de wacht

Als stormen woeden
wil Heer ’t bedaren
Uw bruid behoeden
en ’t Woord bewaren

Vergeef de zonden
door ons gedaan
en heel de wonden
blijf met ons gaan

Geef de Liefde, neem het niet
bezorg de ander geen verdriet
wil ook nu de minste zijn
maak om Jezus wil ons rein.

Robert Doek
23-03-2018

www.robertdoek.nl

Getsemané (Matheus 26:36-46)

Hij vroeg mij om te waken

en in ’t gebed te gaan

om niet verleid te raken

maar voor de Heer te staan

 

Zijn hoofd heel diep gebogen

sprak daar Gods eigen Zoon

met angst in beide ogen

geknield voor Vaders troon

 

De slaap had mij bevangen

‘k hield alleen geen stand

de ergste van de slangen

gaf lauwheid in mijn hand

 

De Heer keek op mij neer

verdriet lag in Zijn stem

’t vroeg mij nog een keer

te waken dicht bij Hem

 

Drie keer niet de wacht

‘k verbleef in eigen dromen

en zag niet in die nacht

’t verraad bij Jezus komen

 

 

Robert Doek

11-03-2018

Oudejaarsavond.

’t Jaarboek zal straks sluiten

met een Goddelijk signatuur

’t zal met Zijn wil besluiten

’t geschreven laatste uur

 

’t Was voor ons verborgen

hoe ’t boek beschreven werd

’t schreef wel elke morgen

voor ons een nieuw complet

 

We zagen water stromen

op ’t kleine nieuwe leven

’t mag altijd bij U komen

U hebt het zelf geweven

 

Ook hebt U opgeschreven

om naar het graf te gaan

U gaf en nam het leven

dat deed U ons verstaan

 

Geen dag bent u vergeten

in heel mijn levensboek

toen ik ’t af liet weten

was U naar mij op zoek.

 

Wil Heer ons ook geleiden

in ’t jaar dat op ons wacht

en ons niet af doen glijden

geef satan niet de macht!

 

Robert Doek

30-12-2017

De bloem valt af (Jacobus 4)

Een damp steeg op

Hij schiep ons leven

een bloem in knop

het duurt maar even

 

’t Zal even groeien

bij Hem van waarde

kortstondig bloeien

in goede aarde

 

Door razende stormen

al broos en teer

blijft Hij ons vormen

mijn God en Heer

 

De damp verdwijnt

de bloem valt af

’t wordt aan ’t eind

gezaaid in ’t graf

 

’t Zal weer groeien

de dood verdwijnt

en Eeuwig bloeien

als ’t Licht verschijnt

Eeuwig leven…

het duurt nog even.

 

Robert Doek

30-12-2017

Jacobus 4.